Home Logo

Begravelse

Begravelse i Margrethekirken –
eller et andet sted.

Begravelsen aftales med præsten, der holder et møde med pårørende om salmer og ritual og taler lidt om afdødes liv.
Afdødes personlige papirer (dåbsattest, evt. vielsesattest mv. medbringes).
Den kirkelige handling kan foregå fra Margrethekirken eller fra en anden kirke eller kapel, men kan også forgå fra hjemmet.

Priser:

Medlemmer*
Begravelse i Margrethekirken inklusiv udgift til organist 150 euro

Ved begravelse andet steds betales desuden udgift til transport og evt. ophold for præst og man sørger selv for anskaffelse af og betaling for organist/musiker.

*Afdøde skal have været medlem i mindst 3 måneder.

Ikke medlemmer
Begravelse i Margrethekirken inklusiv udgift til organist 450 euro

Ved begravelse andet steds betales desuden udgift til transport og evt. ophold for præst og man sørger selv for anskaffelse af og betaling for organist/musiker

Bliv medlem