Home Logo

Samtaler og besøgsvenner

Samtaler og besøgsvenner

Præsten er til rådighed for sjælesorgssamtaler. Det er bare at ringe og aftale.
Margrethekirken har desuden nogle besøgvenner.
Det er et tilbud om at få besøg at et menneske, der vil lytte og samtale.
Besøgvenner kan ikke udføre nogle former for hjemmehjælperopgaver, indkøb, ledsagelse til læge, tandlæge o. lign.
Besøgsvennerne kommer uden beregning men kan bede om at få dækket transportudgifter.