Home Logo

De 12 apostle

De 12 apostle

Som hænger over indgangen til kirkens cafe er udført af svenske Åsa Hvid-Hansen, som boede en årrække på Solkysten. Da hun flyttede tilbage til Sverige, forærede hun sin danske veninde Mette Kjøller disse billeder. Fra Mette Kjøllers dødsbo fik vi i 1998/1999 denne billedrække, som blev ophængt i Margrethekirken til kirkens indvielse den 4. november 2001.De 12 billeder (fra venstre mod højre) forestiller:


Filip –

Jakob den Yngre (formentlig identisk med Jakob Alfæus´søn) –

Bartolomæus (man har ment, at han kan være den samme som den i Johannes Evangeliet 1,45 – 51; 21,2 omtalte Natanael) –

Simon (der endvidere kaldes Zelotes ”den nidkære” , omtales i Mattæus Evangeliet 10,4 med tilnavnet ”Kananæer”) –

Andreas (bror til Simon Peter. Det er disse to, som først blev kaldede af Jesus iflg. Markus Evangeliet 1,16-18) –

Simon Peter (hvis oprindelige navn kun var Simon, tilnavnet Peter fik han af Jesus, Markus Evangeliet 3,16) –

Johannes (Zebedæus´ søn, bror til Johannes. Johannes har iflg. traditionen skrevet det fjerde evangelium) –

Jakob (Zebedæus´ søn, bror til Johannes. Jakob er Spaniens skytshelgen (Santiago)) –

Mattæus (tolder i Jeriko. Hos Markus og Lukas hedder han Levi. Mattæus har iflg. traditionen skrevet det første evangelium) –

Thomas –

Taddæus (nævnt i Markus Evangeliet 3,18, medens der i discipelfortegnelsen i Mattæus Evangeliets kapitel 10 står Lebbæus for samme person) –
Judas Iskariot (tilnavnets betydning er ukendt, måske refererer dette til en by – lokalitet. Det var Judas, der forrådte Jesus til de jødiske myndigheder).