Home Logo

Grundstensdokument

Grundstensdokument

År 2001, den 8. april, palmesøndag i dronning Margrethe den Andens 29. regeringsår, medens biskop Søren Lodberg Hvas er præsident for Dansk Kirke i Udlandet, domprovst Jens Arendt er formand for Dansk Kirke i Udlandet, Agustín Moreno Muñoz er borgmester for Mijas kommune og Jørn Sjøholm er sognepræst for menigheden, nedlægges grundsten til den første danske kirke i Spanien, kaldet Margrethekirken.
I dokumentet blev gengivet de ord, som i den danske evangelisk-lutherske folkekirke lyder ved dåb og begravelse, og som daværende menighedsråd ønskede skulle være fundament for menighedens liv og vækst:
Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader,
som i sin store barmhjertighed har genfødt os 
til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse
fra de døde. (1.Peters brev 1,3).
Som salme fra Den Danske Salmebog blev valgt:
Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme;
den lyse på himlen mer og mer,
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!