Home Logo

Margrethekirkens Venner

Margrethekirkens Venner

“Margrethekirkens Venner” er en kreds – hovedsageligt personer og firma’er,
som i forvejen er medlemmer af kirken – der kan yde et ekstra tilskud til Margrethekirkens virke alt efter bestyrelsens skøn.

Formand Ebbe Juul Hansen
E-mail: ebbejuulhansen [at] gmail [dot] com

Medlemsskab af Margrethekirkens Venner:

Personligt medlemsskab: 60,- euro
Firmamedlemskab: – kontakt kasserer Jørgen Kobstrup,

tlf.: +34 661 714 508  / e-mail: the [dot] kobstrups [at] get2net [dot] dk