Kirkeblad

 

Udgiver og redaktion af Kirkebladet

Redaktion: Menighedsrådet.

Annoncer: Jette Aabo Nielsen

Mobil +45 28 89 66 90

Mail:   jaanluna2@gmail.com

Oplag: 1500 stk

Opsætning og bogtrykkeri:

Norrbom Marketing.

Det aktuelle Kirkeblad kan "trækkes" ved at klikke nedenfor.

Kirkebladene fra år 2016 kan du downloade ved at klikke på det du ønsker.